Enerģētiskais darbs

1. Enerģiju līdzsvarošana. Ir sanākuši kopā dažādi cilvēki ar dažādiem mirkļa noskaņojumiem, sapratni, priekšstatiem, pieredzi u.tml. Šī enerģiju līdzsvarošana ļauj visiem sinhroni iekļauties notiekošajā, atstājot aiz šī darba robežām savas problēmas. Visi vienkārši sadodas rokās, izveido apli – un enerģijas līdzsvarojas.

2. Atbrīvošana un piedošana. Izvēles brīvība. Daudziem ir jāpiedod, un vispirms jau pašiem sev, tādiem kādi viņi patiesi ir, bez nožēlas un gaidām. Piedošana palīdz atbrīvoties no piesaistīšanās pagātnei. Katram ir jāizdara personīga izvēle – vai piedalīties pasākumā (ne jau sabiedrības dēļ), bet gan patstāvīgi un apzināti.

3. Sasveicināšanās un pateicība. Enerģiju apvienošana. Sirds atvērtība. Pēc izvēles sasveicināšanās un pateicība vienam ar otru. Atkal sadodoties rokās enerģiju apvienošana kopīgam darbam, ar atvērtu sirdi, uz apzināta brīvprātības pamata. Vairākas sinhronas ieelpas un izelpas uz sirds centru.

4. Pateicības, cieņas izrādīšana senčiem un pēctečiem. Laika stīga, Dzimtas pēctecība. Mīlestības enerģijas. Paklanīšanās zemei. Pateicība visiem, kas dzīvojuši pirms mums un sveiciens tiem, kas atnāks dzīvot pēc mums. Enerģijas plūsmas esamības sajūta. Jaunais izaug no vecā. Cilvēku Dzimta nepārtrūks uz šīs zemes. Enerģijas paplašinās, izmainās un dzīvo Mīlestības vibrācijās.

5. Sadarbība ar Stihijām un Gaismas pusēm. Cieņa un pateicība Dzīvību virzošiem spēkiem. 5 Stihijas un 5 Gaismas puses. To sajušana darbībā un sevī. Rituāls ar uguni un ūdeni.

6. Vēršanās pie Mātes-Zemes un Diženā Gara. Reāla vēršanās ar vārdiem un domām pie Zemes un Gara (Dieva, Absolūta…..kas kuram), lai Zeme noturētos savās robežās, lai Ūdens noturētos savās robežās, lai Uguns noturētos savās robežās, lai Vējš noturētos savās robežās. Lai Latvija uzplauktu, pārtransformējot savas enerģijas līdzsirdībā, līdzjūtībā, gudrībā un mīlestībā, visu dzīvojošo harmonijā u.t.t.

7. Rituāls ar kristāliem. Kristālu uzlādēšana.

8. Kristālu novietošana (ūdens un sauszeme).

9. Gara mīlestības un svētības pieņemšana. Atkal visi aplī, rokās sadevušies, sinhrona elpošana, ieklausamies sirdī, sajūtam Zemi un Debesis. Katrs atbrīvojies atļauj uzņemt sevī visu to, ko Visums tam ir sagatavojis.

10. Paklanīšanās Mātei–Zemei un Debess–Tēvam. Sadarbošanās iniciācija. Pateicība un paklanīšanās Zemei un Debesīm par sadarbību. Kāds saņems iniciāciju un tiks uzaicināts turpmākam darbam (pats sevī).

11. Mēs – savas realitātes radītāji. Nodoma izteikšana- apzināti katram pašam būt savas realitātes veidotājam. Atzīt sevi par kosmosa un visuma būtni. Kādam var rasties atklāsme.

12. Rituāla maltīte. Sirds un vēdera svētki. Saklājam kopīgu „galdu”. Pateicība zemes veltēm. Mūsu sadarbība ar ēdienu, kas tam būtu jādara mūsu ķermenī. Dejas, dziesmas, pastaiga, atpūta, sarunas, iespaidi, dāvanas vai suvenīra no zemes meklēšana.

Visi minētie punkti aprakstīti fiziskajam plānam, taču to darbība tiek veikta dažādos realitātes līmeņos, vizuāli un meditatīvi.