Kolka 2010. gada 29. augusts.

Katrs cilvēks agri vai vēlu nonāk pie sapratnes, ka Zeme (kā planēta) ir dzīvs organisms ar daudzdimensionālu apziņu. Savas garīgās izaugsmes procesā cilvēks izjūt nepieciešamību sadarboties un komunicēties ar Zemes apziņu. Šūnu atmiņa veicina šo procesu, nepārtraukti atgādinot, ka mēs, cilvēki esam kosmiskas būtnes. Mēs izvēlējāmies būt šeit, uz Zemes šajā pārmaiņu laikā un paši saplānojām savu zemes ceļojumu. Izvēloties piedzimt Latvijā, mēs izvēlējāmies komunicēties ar Zemi tieši caur šo ģeogrāfisko vietu. Sadarbība ar Zemi ir svarīga gan Zemes, gan cilvēku garīgai attīstībai un tā plešas tālu aiz Saules sistēmas robežām. Mums, cilvēkiem ir jārūpējas par planētas laimi un veselību, bet planēta sākas no zemes, uz kuras dzīvojam, no Latvijas.

Senie cilvēki sadarbojās ar Zemi lai izdzīvotu. Tiem bija pazīstamas Zemes Mātes un Debesu Tēva enerģijas. Tie cienīja Ziemeļu, Dienvidu, Austrumu un Rietumu enerģijas. Tie sadarbojās arī ar stihiju enerģijām. Tika veikti rituāli un svinēti Zemes svētki (pavasara, vasaras, rudens un ziemas saulgrieži) Cilvēks apzinājās sevi kā daļiņu no Radītāja ieceres un aktīvi sadarbojās ar Visumu.Mantojumā no senajiem cilvēkiem ir palikuši „enkuru punkti”, aktivizētas spēka vietas, kur tika veikti senie rituāli un ceremonijas. Šīs vietas joprojām ir aktīvas. Bet planētas enerģijām nepārtraukti mainoties un pārkārtojoties, arī daudzu spēka vietu enerģijas nobīdās. Jaunas enerģijas nonāk uz Zemi un nes mums vēl nepieredzētas iespējas. Šīs jaunās enerģijas ir nepieciešams „enkurot”, bet vecās aktivizēt jaunajās vietās. Zeme pati mums norāda uz vietām, kur nepieciešama enerģiju līdzsvarošana, jo cilvēka enerģijai ir jābūt līdzsvarotai ar vietu, kurā tas dzīvo. Pirmā vieta, kura pieprasa tādu līdzsvarošanu ir Kolkas rags. Mani eņģeļi piesauca mani uz turieni. Kā izrādījās, aicinājumu izdzirdēju ne tikai es. Par laimi, ir daudz cilvēku, kas jūt enerģijas un uzticas savai Sirdij (ir vel daudz vietas, kas gaida mūsu līdzdalību).

Eņģeļi ieteica datumus – no 2010. gada 25. augusta līdz 2010. gada 23. septembrim. Nav skaidri zināms, kas tieši ir gaidāms un kāpēc tieši šis laika posms ir svarīgs. Eņģeļi paskaidroja, ka mūsu ceremoniālajiem svētkiem jālīdzsvaro Baltijas jūras un zemes enerģijas, jo senajai Zemes Mātes enerģijai ir nepieciešamība būt pieprasītai Latvijā. „Zeme ir ne tikai jūsu mājas, bet arī bagāts galds, uz kura ir viss nepieciešamais labai maltītei. Ēdiens ir pārpilnībā. Vajag tikai salikt traukus uz galda un sākt svinības. Sviniet to, kas nav noticis! Nosviniet jau iepriekš brīnišķīgo notikumu, kurš vēl nav noticis. Tad viss, kas varētu notikt ir tikai kopējais prieks. Jūsu galds (Latvija) ir klāts ar brīnišķīgu galdautu. Bet pārmaiņu vējš paceļ galdauta malas. Ko dara cilvēks tādā gadījumā? Tas saliek akmeņus uz galdauta malām un uzliek cienastu – dažādus traukus ar garšīgiem ēdieniem. Kāds ēdiens būs novietots vidū, un kāds gar malām? Mielasts sākas ar Zemes Mātes, Debesu Tēva, Stihiju un debesu pušu enerģiju pagodināšanu. Tie palīdzēja jums saklāt šo bagāto galdu. Jūsu pateicība var radīt brīnumus. Neaizmirstiet arī tos, kas apdzīvoja šo zemi pirms jums un dzīvos šeit pēc jums.”

Eņģeļi pievērsa manu uzmanību piekrastes līnijai, kur savienojas ūdens un sauszeme un paradīja kā visam jānotiek. Es sapratu, ka tādus rituālus veiks arī Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas un Krievijas iedzīvotāji. Baltijai ir vajadzīga mūsu mīlestība. Vai tas ir saistīts ar gāzesvadu vai kara laika apbedījumiem, ar klimatiskām pārmaiņām vai politiskiem procesiem – es skaidri nezinu.

Iespējams, kāds no jums var palīdzēt ar pasākuma organizēšanu. Vajag sastādīt dalībnieku sarakstus un organizēt transportu. Šis pasākums ir ne tikai palīdzība Zemei, bet arī atpūta un svētki. Tiek aicināti visi interesenti. Izvēlētais datums – 2010. gada 29. augusts. Pievienojieties, atstājiet savus kontaktus. Pirms brauciena sarīkosim tikšanos. Sekojiet mūsu informācijai.

Mīlestību un gaismu vēlot,
Tatjana Fomičeva.
e-pasts: tfomiceva@gmail.com

Sadarbībā ar klubu „Atvērtā pasaule” (Latvija), biedrību „Gaisma” (Latvija), biedrību „Северное сияние ” (Zviedrija).