Sakoncentrē savu gaismu manī.

Mūsu tēvs, sakoncentrē savu gaismu mūsu sirdīs, padari to svētīgu
un, kā bākuguns, rādi ceļu. Palīdzi mums elpot vienotā elpā, sajūtot
tikai tevi. To rada dievnams mūsos, nedalāms un pilnīgs.
Palīdzi mums atbrīvoties un attīrīt savu iekšējo būtību no steigas, un
lai tavs vārds ienāk mūsos un tur paliek. Tavs vārds, tava skaņa vada
mūs, kad mēs noskaņojam savas sirdis.
Dzirdēt šo vienīgo skaņu, tieši tā atmirdz tavs vārds. Klusumā un
mierā atrodās šis vārds, visa svētums.
Mēs meklējam šo gaismu no ārpuses un tas aizved mūs prom no sevis, bet
vārds vienmēr dzīvo mūsos.